Uutiset
×

Error

mod_jfusion_activity: Could not connect to MySQL.

Maamme airsoftin harrastaminen täyttää virallisesti jo useita vuosikymmeniä. Ensimmäiset kuula-aseet saapuivat maahamme 1990-luvulla ja taloudellisen nousukauden alettua kiinnostus lajia kohtaan kasvoi 2000-luvulle tultaessa. Suomalaisen airsoftin historiaa tarkasteltaessa lajimme huippuvuodet ovat olleet 2000-luvun alussa aina 2010-luvulle asti. Nyt elämme yhdistystoiminnan kannalta eräänlaista suvantovaihetta, miten tähän on siis tultu?

Suomalainen airsoft aloitti alkuvaiheessa pääasiassa kaveriporukoiden järjestäessä pelejä, joihin osallistui jatkossa myös muitakin ihmisiä. Joskus 2000-luvun puolivälissä alkoi iso buumi järjestäytymisen suhteen. Tätä kesti joitain vuosia ja yhdistyksiä perustetiin kuin sieniä sateella. Kuitenkin alkuvaiheen jälkeen nykyisten aktiivisten yhdistysten määrä on laskenut merkittävästi. Suurimmaksi osaksi syynä on ollut se, ettei alkuperäisten puuhamiesten tilalle ole saatu järjestettyä järkeviä jatkajia.

Skenemme elää eräänlaista taantuman aikaa tällä hetkellä, ainakin jos on pelikalenteriin uskomista, sillä ison luokan pelejä ei enää järjestetä. Poissa ovat 2000-luvun alun tilanteet, jolloin kilpailtiin siitä, kuka järjestäisi suurimmat ja parhaimmat pelit koko kesänä. Vihtijärven pelialueesta muodostui se paikka, jonka kaikki tunsivat. Nykyisin isoihin peleihin ei jakseta lähteä, koska kustannukset nousevat liian suuriksi eikä kukaan halua maksaa pelistä pelimaksuja, vaikka näillä toimenpiteillä saataisiin viikonloppupeliä parempi tapahtuma aikaiseksi.

Elämme jälleen lajillemme vaikeita aikoja. 2000-luvun viimeisinä vuosina Eduskunnassa laadittiin uusia lakiesityksiä, jotka olisivat pahimmassa tapauksessa vaikuttaneet myös airsoftin harrastamisen jatkumiseen Suomessa. Kuitenkin aktiivisten ihmisten toiminta sai aikaiseksi sen, että Suomen Ilma-aseharrastajat (SIHRY) ajoi myös meidän asiaamme, koska se oli varteenotettavin järjestäytynyt toimija, joka pystyi edustamaan myös airsoftaajia, vaikka lajimme on vahvasti erilainen ilma-aseampujiin verrattuna.

Tästä pääsemme myös nykypäivään. Syksyllä 2014 järjestäytynyt toiminta maanlaajuisesti näytti näivettyneen liikaa ja samalla ainoat pätevät airsoftiin keskittyvät verkkosivut olivat kadonneet internetistä. Airedi perustettiin nopeasti tämän jälkeen. Saimme puolessa vuodessa luotua itsellemme verkkosivut ja pohdimme sitä, mikä olisi tarkoituksemme suomalaisten harrastajien keskuudessa. Päätavoite olisi riippumattoman verkkosivun ja tietosivuston tarjoaminen nuorille harrastajille. Lisäksi yhdistys toimisi mahdollisissa oikeustapauksissa (kuten EU:n asedirektiivi syksyllä 2015) harrastajien hyväksi ja olisi täten eräänlainen edunvalvoja.

Olemme onnistuneet omalla toimeliaisuudellamme perustamaan jotain ainutlaatuista. Kuitenkin olemme jälleen kohtaamassa airsoftskenen suurimman uhkakuvan, eli toiminnan näivettymisen. Pyörä on keksitty jo monta kertaa uudestaan ja sen takia suomalaisen airsoftskenen tulisi nyt ottaa itsestään ison niskalenkin ja toimia harrastuksen hyväksi. Koska perusta on jo valettu, niin nyt tarvittaisiin aitoa ja halukasta henkeä jatkaa hyvin aloitettua toimintaa. Artikkelien tekeminen ja sivuston ylläpito palvelevat kaikkia harrastajia.

Näiden syiden pohjalta kannustan jokaista ihmistä pohtimaan, mitä sinä voisit tehdä oman paikallisen airsoftporukkasi eteen ja samalla myös valtakunnallisella tasolla? Ei anneta toiminnan näivettyä, vaan viedään lajia päämäärätietoisesti eteenpäin!

Manolis Huuki, Airsoftin edistämis- ja tukiyhdistyksen puheenjohtaja 2014-2016

Yhteistyökumppanit