Henkilötietojen rekisteriseloste
×

Error

mod_jfusion_activity: Could not connect to MySQL.

Henkilötietolain (523/1999) mukaiset rekisteriselosteeet

1. Yhdistyksen rekisteriseloste

2. Sivuston ja keskustelualueen rekisteriseloste

Yhdistyksen jäsenrekisterin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Airsoftin edistämis ja -tukiyhdistys ry

Rekisteriasiosta vastaava henkilö

Nimi: Manolis Huuki
Sähköposti:

Rekisterin nimi

Airsoftin edistämis ja -tukiyhdistys ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
-Jäsenyyssuhteen hoitaminen ja kehittäminen

Käyttäjien rekisterissä olevia tietoja voi käyttää vain airsoftin edistämis ja tukiyhdistys ry:n hallituksen jäsenet sekä hallituksen valtuuttamat jäsenasioden hoitajat.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-Nimi ja yhteystiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä olevaa henkilöä koskevat tiedot saadaan:
-Henkilöltä itseltään jäsenhakemuksessa
-Henkilöltä itseltään hänen päivittäessään tietojaan

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman oikeuden määräystä.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena allekirjoitettuna paperina, joka voidaan valokuvata tai skannata sähköpostin liitteeksi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Käyttäjän tietoja ei voida käyttää suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia taikka markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten, joten kielto-oikeutta ei ole.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasiasta vastaavalla henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
-Manuaalista aineistoa ei ole

Sähköisesti tallennetut tiedot
-Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne yhdistyksen hallituksen jäsenet, joilla tehtävänsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.

Sivuston ja keskustelualueen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: Airsoftin edistämis ja -tukiyhdistys ry 

Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Manolis Huuki
Sähköposti:

Rekisterin nimi

Airedi.fi -sivuston ja keskustelualueen käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keskustelualueen käyttäjän tietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:
-käyttäjä suhteen hoitaminen ja kehittäminen
-palvelun toteuttaminen
-käyttäjätapahtumien varmentaminen
-markkinointi
-analysointi ja tilastointi
-mielipide- ja markkinatutkimukset
-muut vastaavat käyttötarkoitukset

Käyttäjien rekisterissä olevia tietoja voi käyttää vain palvelun ylläpito sekä rekisteristä vastaava henkilö.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
-yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet
-rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus, ikä, sukupuoli, asuinpaikka, arvo tai ammatti ja äidinkieli
-käyttäjäsuhdetta koskevat tiedot, kuten palautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
-viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten IP-osoitteet sekä selailu- ja hakutiedot
-asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
-mahdolliset luvat ja suostumukset
-mahdolliset tarjonnanestotiedot
-mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjää koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
-asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
-evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman oikeuden määräystä.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisena allekirjoitettuna paperina, joka voidaan valokuvata tai skannata sähköpostin liitteeksi.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Kielto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää sähköpostiosoitteensa käytön keskustelualueen tiedotusviesteihin. Käyttäjän tietoja ei voida käyttää suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia taikka markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia tai sukututkimusta varten, joten kielto-oikeutta ei ole.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä rekisteriasiasta vastaavalle henkilölle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
-Manuaalista aineistoa ei ole

Sähköisesti tallennetut tiedot
-Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne palvelun ylläpitäjät, joilla tehtävänsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja.


Yhteistyökumppanit