Milsim-airsoft
×

Error

mod_jfusion_activity: Could not connect to MySQL.

Kirjoittanut: Markku Terä

Tässä artikkelissa tutustumme airsoftin yhteen harrastamissuuntaukseen - nimittäin milsimiin! Milsimillä on Suomessa vankka kannattajakuntansa, joka on elinvoimainen osa harrastajakuntamme sisällä.

Milsim?

Sana milsim on lyhenne englanninkielisestä termistä military simulation, joka vapaasti käännettynä merkitsee sotilastoiminnan jäljittelyä. Suomessa milsim on vakiintunut tarkoittamaan harrastusta, jossa on yhdistetty osaltaan vapaaehtoista maanpuolustusta, vaellus- ja eräilytoimintaa sekä airsoft-aseilla käytävää taistelua.

Milsim-tapahtumissa on tavallisesti kaksi – joissakin tapauksissa useampiakin – osapuolta, jotka toimivat toisiaan vastaan ja pyrkivät suorittamaan niille annettuja tehtäviä. Tyypillisiä tehtäviä ovat esimerkiksi tietyn alueen valtaaminen ja sen hallussapito, vihollisen toiminnan tiedustelu, väijytysten suorittaminen, oman tukikohdan puolustaminen, vastasissitoiminta ja erilaiset iskut sekä hyökkäykset. Milsim on siis hyvin saman kaltaista kuin oikeiden armeijoiden harjoittama jääkäri- ja sissitoiminta. Milsim-toiminnassa käytetään airsoft-aseita, eli oikeiden aseiden tarkkoja jäljitelmiä, jotka ampuvat kovia 6mm muovikuulia. Lajissa käytettävät varusteet, kuten maastopuvut, kengät , rinkat ja reput sekä kantolaitteet ovat tavallisesti aitoja sotilasvarusteita, mutta esimerkiksi makuupussien ja retkikeittimien kohdalla käytetään yleisesti myös normaaleja vaellustarvikkeita. Airsoft-aseiden ampumien kuulien vuoksi on käytettävä myös suojalaseja.


Joissain milsimeissä kaiken henkilökohtaisen materiaalin kantaminen ja pitkät siirtymät voivat kuulua peliin. Kuva: Markku Terä

Milsim-harrastukselle ominaisia piirteitä ovat armeijatyyppisen komentoketjun ja johtosuhteiden hyödyntäminen, joukon kurinalaisuus sekä nimenomaan käsillä olevan tehtävän suorittamiseen tähtäävä toiminta. Kentällä käytettävät toimintamallit ovat usein samanlaisia kuin armeijassa, joskin monia asioita täytyy jo airsoft-aseiden suorituskyvyn takia hieman soveltaa. Myös tehtävätaktiikan suunnittelussa hyödynnetään paljon aidosta jalkaväkitoiminnasta tuttuja oppeja, luonnollisesti käytössä olevalle aseistukselle ja kalustolle mukautettuna. Juuri edellä mainittujen asioiden vuoksi milsim eroaa tavallisesta airsoftista. Siinä missä airsoft on paintballin tyyppinen, nopeatempoinen taistelupeli, jota käydään usein ilman sen kummempaa tavoitetta tai johtoa vain pelaamisen huvin vuoksi, leimaa milsim-toimintaa osapuolen järjestäytyneisyys sekä keskittyminen tehtävän täyttämiseen. Milsimissä taistelu on vain väline oman päämäärän saavuttamiseksi ja joskus tehtävät onnistuvat laukaustakaan ampumatta.


Ryhmänjohtajien käskynjako ennen toimintaa. Kuva: Markku Terä

Milsim-tyyppisten harrastustapahtumien kesto vaihtelee yhdestä kolmeen päivään ja niihin osallistuu tavallisesti 20-100 henkilöä. Liki kaikissa milsim-tapahtumissa tilanne on päällä pelin alusta sen loppuun saakka, eikä toimintaa ole pilkottu useaan erilliseen erään kuten airsoftissa ja paintballissa on tapana. Jotta mielekkäille tehtäville ja toiminnan suunnittelulle olisi hyvin tilaa, järjestetään milsim-tapahtumat yleensä suurilla, usean sadan hehtaarin metsäalueilla ja ne kestävät yhden viikonlopun yli. Lisäksi jääkäri- ja sissitoiminnan mallintaminen on luonnolisinta nimenomaan metsämaastossa. Milsim ei kuitenkaan edellytä metsäaluetta eivätkä tapahtumat aina kestä yön yli: myös rakennetuilla alueilla kuten vanhojen tehdasrakennusten ympäristössä on järjestetty milsim-pelejä ja yhden päivän mittaisia tapahtumia on niin ikään nähty. Keskeisin milsimin tunnuspiirre onkin tehtävien sisältö sekä oikeanlainen asennoituminen toimintaan. Kun tapahtumia järjestetään metsässä ja ne ovat pitkäkestoisia, liittyy harrastukseen olennaisena osana erätaitojen hallitseminen ja kyky huolehtia omasta toimintakyvystään niin sateella kuin paisteellakin. Myös esimerkiksi suunnistustaito ja hyvä fyysinen kunto ovat milsimissä tärkeitä asioita, sillä metsässä liikutaan paljon ja kävelyä saattaa kertyä muutamia kymmeniä kilometrejä yhden päivän aikana.


Suomalaisia virolaisessa milsimissä entisen sotilastukikohdan alueella. Kuva: Sami Rautaneva


Milsim-pelit voivat keskittyä myös taisteluun sisätiloissa. Kuva: Sami Rautaneva

Milsim-harrastajat ovat pääasiassa 20-40 -vuotiaita miehiä. Moni on harrastanut ensin airsoftia, mutta siirtynyt iän ja kokemuksen lisäännyttyä milsim-tyyppisen harrastamisen puolelle mielekkäämmän toiminnan ja vanhemman peliseuran kannustamana. Jotkut taas harrastavat milsimiä reserviläistoiminnan tai vaeltamisen ohella ja ovat tutustuneet lajiin näitä reittejä. Milsim-harrastukseen ei kuitenkaan ole kiinteää ikärajaa eikä tiettyä sotilaskoulutusta vaadita. Monissa tapahtumissa on tosin turvallisuuden ja toiminnan sujuvuuden vuoksi 16 tai 18 vuoden ikäraja.

Tästä pääset lukemaan seuraavan osan artikkelisarjasta
Milsim, osa II - Ryhmän liikkuminen


Milsim-harrastajat ovat pääasiassa 20-40v. miehiä. Kuva: Saku Laitinen


Yhteistyökumppanit