Harrastukseen liittyvää lainsäädäntöä
×

Error

mod_jfusion_activity: Could not connect to MySQL.

Airsoft harrastuksena on Suomessa sallittu ja lupavapaa harrastus. Kuka tahansa täysi-ikäinen voi ostaa airsoft-aseita ja -tarvikkeita. Voimassaolevan järjestyslain 3. luvun 11§ mukaan airsoft-aseiden myyminen ja pysyvä luovuttaminen alle 18-vuotiaalle on kiellettyä ilman huoltajan suostumusta.

Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

Käytännössä alle 18-vuotiaalle ei saa myydä tai luovuttaa pysyvästi haltuun airsoft-aseita ilman, että huoltaja on mukana ostamassa asetta tai muuten todistettavasti ilmenee, että alle 18-vuotiaalla on huoltajan suostumus aseen ostamiseen. Alle 18-vuotias ei saa siis itsenäisesti ostaa airsoft-aseita.

Miten airsoft-aseiden kanssa tulee käyttäytyä julkisilla paikoilla?

Airsoft-aseet on kuljetettava julkisilla paikoilla siten, etteivät ne ole näkyvissä. Airsoft-aseita ei saa myöskään kuljettaa julkisilla paikoilla ilman hyväksyttävää syytä. Tärkeintä on huomata, että vaikka ase olisikin esimerkiksi aselaukussa piilossa vaaditaan aseen julkisella paikalla kuljettamiseen tästä huolimatta perusteltu syy. Yleiset paikat on kattavasti lueteltu järjestyslain 1. luvun 2§. Yksinkertaisesti ilmaistuna airsoft-aseet saavat olla esillä vain kodeissa, airsoft-aseita myyvissä kaupoissa ja luvallisilla pelialueilla. Joillakin pelialueilla parkkipaikka voi sijaita julkisella paikalla tai sellaisen vieressä, jolloin airsoft-aseet on pidettävä piilossa niin kauan kunnes siirrytään alueelle missä asetta voidaan lain mukaan pitää esillä. Lain pykälien täyttyessä airsoft-aseita saa pitää esillä muuallakin, mutta tälläisiä tilanteita tulee vastaan lähinnä yhdistyksien järjestämissä lajiesittelyissä ja vastaavissa tapahtumissa.

Kuinka airsoft-aseita tulee kuljettaa?

Paras tapa kuljettaa airsoft-aseita on aselaukku. Lisäksi aseita voi kuljettaa myös muissa säilytyspusseissa ja vaikkapa aseiden myyntipakkauksissa. On kuitenkin erittäin suositeltavaa, ettei ase ole säilytyspussissa selkeästi aseeksi havaittavissa, eikä myöskään myyntipakkauksesta mahdollisesti löytyvät aseen kuvat ole näkyvillä.

Missä airsoftia voi harrastaa?

Airsoftin harrastaminen ei kuulu jokamiehenoikeuksien piiriin ja siihen tarvitaan aina maanomistajan lupa. Airsoft-pelejä ei myöskään tule pelata julkisilla paikoilla, kuten puistoissa, tai niiden välittömässä läheisyydessä mm. aiemmin mainituista syistä. Peleistä ja tapahtumista tulisi lisäksi aina ilmoittaa viranomaisille, jotta mahdollisilta turhilta hälytyksiltä vältyttäisiin.


Yhteistyökumppanit