Yleiset
×

Error

mod_jfusion_activity: Could not connect to MySQL.

Kirjoittanut: Sakari Vyyryläinen/Atom Airsoft

Perustietoa airsoft-replikoiden lähtönopeuksista ja niiden mittaukseen liittyvistä asioista.

Käsitteet

Lähtönopeus: Kuulan vauhti sillä hetkellä, kun kuula tulee aseen piipusta ulos.

Lähtönopeuden yksiköt:
-m/s: metriä sekunnissa. Käytössä Suomessa.
-fps: jalkaa sekunnissa (feet per second). Käytössä erityisesti Yhdysvalloissa.

Lähtöenergia: Kuulan liike-energian määrä sillä hetkellä, kun se lähtee piipusta.

Liike-energia lasketaan seuraavasti: E = ½mv². Kaavan muuttujat ovat E = liike-energia (yksikkö Joule), m = kuulan massa kilogrammoina (esim. 0,20g = 0,0002kg), = kuulan lähtönopeus korotettuna toiseen potenssiin (yksikkö m/s).

Esimerkki: 0,20g kuulan lähtönopeus on 100m/s. => E = ½ * 0,0002kg * (100m/s)² => E = 1,0J

Kuulan lähtöenergiaa laskettaessa otetaan kaavassa lähtönopeuden lisäksi huomioon kuulan paino. Kuulan liike-energia piipun suulla, eli käytännössä aseen teho, on siis airsoft-aseessa käytettävästä kuulasta riippumatta periaatteessa aina sama. Poikkeuksista lisää tekstin loppuosassa.

Lähtönopeusvaihtelu: Samalla aseella peräkkäin ammuttujen kuulien lähtönopeuksien välinen erotus.

Esim. laukaus 1: 100m/s, laukaus 2: 103 m/s. Tällöin lähtönopeus vaihtelee 103m/s - 100m/s = 3m/s. Suuret lähtönopeusvaihtelut heikentävät aseen tarkkuutta ja ne voivat kertovat usein mm. huonosta tiiviydestä tai piipusta.

Jälleenmyyjien ja valmistajien ilmoittamat lähtönopeudet

Lähtönopeuksia vertaillessa tulee huomioida, minkä painoisella kuulalla kyseinen lähtönopeus on ilmoitettu, sillä kevyemmällä kuulalla lähtönopeus on suurempi kuin painavammalla. Kuulan lähtöenergia on kuitenkin periaatteessa sama kuulasta riippumatta. Lähtönopeudet ilmoitetaan yleensä 0,20g tai 0,25g kuulan mukaan.

Jälleenmyyjien ilmoittamat lähtönopeudet ovat useimmiten suuntaa-antavia, sillä airsoft-aseet ovat yksilöitä ja kaksi samanlaista asetta saattavat ampua hieman erilaisia lukemia.

Mittaaminen

Kuulan lähtönopeuden voi mitata siihen tarkoitetulla kronografilla.

Mittaus tulee suorittaa siten, että aurinko ei pääse paistamaan kronografin sisälle, sillä se voi vääristää mittaustuloksia. Kaasuaseiden kohdalla aseen piippu tulee pitää riittävän kaukana mittarista, jotta piipusta ulos purkautuva kaasupilvi ei pilaa mittaustulosta.

Millä kuulalla ase tulee kronottaa, jotta todellinen lähtöenergia eli aseen teho selviää?

Kronotus tulee aina tehdä pelikuulalla, jotta tulokseksi saadaan todenmukainen lähtöenergia. Esimerkiksi 0,20g kuulalla lähtöenergia saattaa olla jotain ihan muuta, kuin vaikkapa 0,30g tai painavammalla kuulalla ammuttaessa. Tämä tilanne johtuu siitä, että esim. korkeasti viritetyssä tarkkuuskiväärissä kevyellä kuulalla (0,20g) ammuttaessa kuula ehtii tulla aseen piipusta ulos jo ennen kuin aseen mäntä on kerennyt etuasentoonsa. Tällöin kaikki männän liike-energia ei välity kuulalle, vaan osa siitä menee hukkaan kuulan jo poistuttua piipusta. Kun kuulaksi taas vaihdetaan 0,40g pelikuula, raskaampi kuula ei ehdi poistua piipusta ennen männän isketymistä sylinterin etuosaan, jolloin kaikki männän liike-energia välittyy kuulalle. Optimitilanteessa mäntä iskeytyy sylinterinpäätä vasten juuri samalla hetkellä, kun kuula poistuu piipusta. Esimerkiksi sama ase voi ampua 0,20g kuulalla 150m/s (2,25 Joulea) ja 0,40g kuulalla 124m/s (n. 3,07 Joulea).

Kaasutoimisissa aseissa esiintyy myös samantapainen ilmiö. Kaasuaseessa kuula saa liike-energiansa piipussa laajentuvan kaasun vaikutuksesta. Kevyempi kuula kiihtyy nopeammin, jolloin se poistuu piipusta aiemmin kuin painavampi kuula. Tällöin painavampi kuula on kauemmin laajentuvan kaasun vaikutuksen alaisena ja se kerää suuremman liike-energian. Tästä syystä myös kaasuaseissa painavammalla kuulalla voidaan saavuttaa suuremmat lähtöenergiat kuin kevyemmällä kuulalla.


Yhteistyökumppanit